Hjärnrensaren

En icke fysisk aktivitet där glädje & skratt blandas med samarbete & konkurrens
Tanken är att höja gruppens effektivitet & produktivitet genom att öka kroppens produktion av ”må-bra-hormoner”. Aktiviteten sker i er konferenssal eller annan lämplig samlingslokal

Grenar som utkämpas är:
- Reptricket
- Tangrampussel
- Ringknuten
- Bläckfisk
- Tactagon

Tidsåtgång: ca 1h

prislista aktiviteter

Denna aktivitet går att genomföra på samtliga destinationer.