Meny

Brukets Hemlighet

Denna aktivitet är ett bra sätt att se sig runt på bruket med dess hantverkare och fina miljö


Genom att samarbeta som ett lag och använda gruppens starka sidor så kommer ni förhoppningsvis att lösa Högbo Bruks hemlighet. 

Ni delas in i lämpligt antal lag med 6-10 deltagare/lag. Varje lag förses med en karta och en svarstalong. På kartan finns ett antal kontroller utmärkta och genom att besöka dessa och utföra en aktivitet eller svara på en fråga så får ni ledtrådar som kommer att hjälpa er att lösa Högbo Bruks hemlighet.

Ni kan komma direkt från konferensen, men gärna kläder efter väder och som är smidiga att röra sig i, större delen av aktiviteten sker utomhus. Området som kontrollerna sträcker sig över är främst själva Högbo Bruk, så inga kontroller ligger speciellt långt bort.

prislista aktiviteter
Denna aktivitet kan endast genomföras i Högbo Bruk

Brukets Hemlighet 1,5h

Ledare ger instruktioner och gruppen samlas för en avslutande gren.
Tidsåtgång 1,5h (ca. 10 stationer)

Brukets Hemlighet 2,5h

Ledare ger instruktioner, minst en station som är ledarledd och gruppen samlas för en avslutande gren.
Tidsåtgång 2,5h (ca. 17 stationer)

Brukets Hemlighet 

Endast karta
Gruppen köper endast en eller flera kartor (inkl. nyckel och svarstalong) och sköter aktiviteten på egen hand. Försäljning av kartor sker på Högbo Brukshotell.