Samarbetskampen

Med fokus på samarbete där tävlingssinnet får träda fram

Ni utkämpar följande grenar:
- Avlopp utan stopp
- Bläckfisk
- Tactagon
- Tangrampussel
- Popcornutmaningen

Tidsåtgång: ca 1,5h
Prislista aktiviteter
Denna aktivitet går att genomföra på samtliga destinationer.