Meny

Teambuilding

Samarbete, Tillit, Utmaning, Ledarskap & Problemlösning

På ett roligt men seriöst sätt kommer vi tillsammans vandra längs samarbetets stig. Ni kommer att ställas inför olika utmaningar där ni tillsammans som grupp ska lösa övningarna på ett konstruktivt & effektivt sätt. Vi anpassar övningarna efter gruppens förutsättningar.

Denna aktivitet kan genomföras på alla våra destinationer. Om ni har önskemål om en specifik plats så kan vi anpassa aktiviteten efter förutsättningarna som finns vid den aktuella platsen. 

prislista aktiviteter

Teambuilding 1

Tidsåtgång: 2,5h
Deltagare: Max 14 deltagare/grupp

Teambuilding 2

Tidsåtgång: 3,5h
Deltagare: Max 14 deltagare/grupp

Samarbetskampen

Tidsåtgång: 1-1,5h
Deltagare: 4-400 personer