Meny

Teambuilding 2


Samarbete, Tillit, Utmaning, Ledarskap & Problemlösning
På ett roligt men seriöst sätt kommer vi tillsammans vandra längs samarbetets stig. Ni kommer att ställas inför olika utmaningar där ni tillsammans som grupp ska lösa övningarna på ett konstruktivt & effektivt sätt. Vi anpassar övningarna efter gruppens förutsättningar.

Tidsåtgång: 3,5h
Deltagare: Max 14 deltagare/grupp

prislista aktiviteter

Denna aktivitet kan genomföras på samtliga destinationer​.